” GGZ/ARKIN INDUSTRIE DE DOODS “

17 februari 2015. Ondertussen zijn ECT mishandelingen door het ministerie van justitie erkend als medische handelen ( gebruiken nu  groene stroom)en kunnen onder dwangbehandeling plaatsvinden (2014 8000x) Bijwerkingen: overlijden,verlamming,geheugenverlies,verkorting van de levensduur. Dus als u mij mist of later nog eens tegenkomt en ik u niet meer ken nog mijzelf dan weet u de reden WVGGZ lost alle politieproblemen op.

 

 

2014 nadat in oktober 2013 ook mijn beide knieën door politie kapot zijn geschopt en ik noodgedwongen in rolstoel zit maakt de GGz weer jacht op mij. Nu ik nog steeds onvrijwillig dakloos sinds 4 september 2008 in tentje Paviljoenlaan Hoofddorp verblijf( daar als invalide gedumpt door politie) en alle medische zorg mij wordt onthouden ook in onterechte detenties en gijzelingen. Willen ze mij nu alsnog via de BOPZ gaan afvoeren onder het mom verloedering.

VOOR HET LAATSTE NIEUWS OKTOBER 2014

ZIE http://www.politiewilnietsmetaangiftedoen.wordpress.com

Afb0953

bij laatste detentie 09 september arrestatie uit tent gehaald, en mocht toezien enkel rolstoel en krukken en wat kleding mee gekomen dus mogelijk ook in rolstoel onder dekzeil op paviljoen laan parkeer plaats Haarlemmermeerse bos Hoofddorp.

1535_505107326195504_1105684466_n Grondlegger van de huidige Psychiatrische mishandelingen in Nederland. Werd na 1945 Amerikaans staatsburger en schreef boeken en bedacht recepturen( o.a. Softanon) onder de naam Dr. Green. Hij overleed in 1984 in het privé zwembad van zijn villa in Brazillie.

ETC  mishandelingen binnen de GGz zijn door het ministerie van justitie erkend als medisch handelen,ondanks de vele dodelijke slachtoffers en vele hersens beschadigingen.

Aan de meervoudige Raadskamer, rechters Flohil,Keken,van Andel. Postbus 1621 2003 BR Haarlem Datum: 17 Juli Kenmerk:RvB/GD/GDL Betreft:Zaaknr.159058/FA RK 09-2162 Afdeling Bureau geneesheer directeur Geachte Rechtbank, In reactie op de zorgvuldige en uitvoerige uitstelling van een beslissing die wij vandaag van u mochten ontvangen inzake de aanvraag tot een voorlopige machtiging Mw.G. De Leef geboren 15.5.1959,waarin u verzoekt om extra informatie van mijn collega Cecile Gijsbers van Wijk, wil ik in verband met haar afwezigheid in haar plaats hetvolgende melden.In de literatuur over de WAANSTOORNIS,die in een prevalentie van 0,03% heeft, is terug te vinden dat deze meestal niet leidt tot een hulpvraag, zodat de meeste hulpverleningscontracten op onvrijwillige basis tot stand komen,zoals ook in dit geval.Behandeling is in veel gevallen niet geïndiceerd, slechts wanneer de WAANSTOORNIS leidt tot onaanvaardbare belasting of gevaar voor derden, komt deze aan de orde.Het natuurlijke beloop van een WAANSTOORNIS is zeer wisselend, in ongeveer een derde van de gevallen zoude WAANSTOORNIS een chronisch beloop kennen.Over de effectiviteit van de behandeling in zijn geheel is de literatuur tamelijk somber, hoewel ik geen concrete getallen heb gevonden. Het tot stand brengen van een constructieve werkrelatie is moeilijk, soms lukt het op een indirecte wijze. Als enige samenwerking is bereikt kunnen gedragstherapeutische interventies  nuttig zijn, gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkels in het denken en het gedrag. Deze elementen van een behandeling kunnen bij onvrijwillige patienten alleen in een gedwongen klinisch verblijf ingezet worden, maar uiteraard niet in de vorm een dwangbehandeling worden opgelegd.Er is daarnaast wel, zoals volgens meerdere literatuurverwijzingen (molman, Van der Reyken, Lazarre ), als in de best practice en in de hedendaagse psychiatrie behandelafdelingen, een indicatie voor behandeling met antipsychotischemedicatie, eventueel zelfs gevolgd ( bij onvoldoende of geen effect) door behandeling met een stemmingsstabilisator of zelfs ECT. echter meestal zouden deze medicamenten niet effectief zij. ( Hengeveld)Voor de behandeling van de WAANSTOORNIS zoals die bij betrokkenen is geconstateerd, zowel door collega Peter Hanneman als door collega Cecile Gijsbers van Wijk, zijn antipsychotische dus geïndiceerd. In de literatuur wordt welliswaar vermeld dat de WAANSTOORNIS veel minder goed reageert op behandeling met dan een psychotische stoornis  in het kader van schizofrenie bijvoorbeeld, maar desondanks blijven antipsychotica het middel van keuze om de WANEN te doen verbleken. De combinatie met een persoonlijkheidsstoornis van welke aard dan ook is voor de effectiviteit niet relevant. Wel kan het tot stand komen van een werkrelatie door deze comorbiteit negatief beinvloed worden. OVERIGENS LAAT DEZE INFORMATIE ONVERLET DAT ER TER ZITTING AAN DE ORDE IS DE BESLISSING TOT DWANGOPNEMEN, DIE VOLGENS DE WET BOPZ INGEZET KAN WORDEN INDIEN EEN NIET ANDERS AF TE WENDEN GEVAAR EEN RECHTSSTREEKS GEVOLG IS VAN EEN GEESTESSTOORNIS ZOALS BEPAALD. DE BEHANDELBAARHEID VAN DE GECONSTATEERDE AANDOENING IS IN DE WET BOPZ NIET RELEVANT VOOR DEZE BESLISSING. 941441_504841766252707_410595560_n Met vriendelijk groet, P.A.M. Starcke, Psyche-hater. Santpoort Waarnemend geneesheer-directeur GGZ Ingeest, regio Haarlem.

Zie de kwalijke rol van Paulan Starcke bij Euthanasie binnen GGz instellingen.

941441_504841766252707_410595560_n

De mensonterende situaties in de isoleercellen van de GGz brengen de mensen tot zelfdoding.

Cecile Gijsbers van Wijk en Peter Hanneman kwamen afzonderlijk middels 2x 15 minuten tegen mij AANPRATEN WAAROP IK DUS GEEN REACTIE/ GAF TOT DEZE GEVAARLIJK  poging tot moord DIAGNOSE. Deze RM aanvraag kwam dus van mr.Theo Weterings burgemeester/hoofdpolitie Haarlemmermeer omdat mijn aangiftes tegen politie de beerput zouden openen over buitensporig politiegeweld. Ha en in de wet staat dat aangiftes van strafbare feiten moeten worden behandeld! En Weterings probeerde daar van te maken, burgers die aangifte doen moeten worden mishandeld onder het mom mijn aangiftes zouden het algemeen belang niet dienen. DE GEHELE DIAGNOSE OP AMBTSEED OP GEMAAKT DOOR POLITIE EN OVERGENOMEN DOOR DE PSYCHE-HATERS. DE 15 MINUTEN TEGEN MIJ AANPRATEN DIAGNOSE VAN PETER HANNEMAN UIT OVERVEEN Is 2008 IS TROUWENS DOOR RECHTER AYAL VERNIETIGD DAAR HIJ ZICH NIET ZOALS DE WET VOORSCHRIJFT HAD VOORGESTELD NOCH MIJ DE KANS GAF HAD TE ANTWOORDEN HIJ VERTELDE IK LUISTERDE …..EVEN DAN ! foto 2009  Cecilia Gijsbers van Wijk (nu bestuurslid rivierduinen directeur geneesheer).Daarvoor lange tijd op de Nederlandse Antillen waar bizar heel veel instellingen zouden zijn gevestigd),PVP”er Preie, en Prully BOA nadat deze Cecil 15 minuten tegen mij had aangepraat, kon het niet laten dit op plaat vast te leggen.

Hier binnenkort  2009 vonnis 1 en vonnis 2 afwijzing , psyche-haters in deze zaak dus Peter Hanneman,Cecile Gijsbers van wijk. En hoe bizar ik was schoon zorgde goed voor mijzelf en was regelmatig in gesprek met jongeren waar van gemaakt werd ik was smerig en een gevaar voor kinderen. Toen de afwijzing en opeens kreeg ik een verbod  voor politiebureau omdat ik niet aardig was geweest tegen deze Mengele klonen die mij valselijk beschuldigen en dat ik ook nog eens borderline hebben.  Ja dat gebeurd er dus als je aangifte doet  en dus  slachtoffer bent van verkrachting oplichting,zware mishandelingen,gijzelingen,oplichting.

*tussen vonnis, zonder  ooit strafbare feiten te hebben gepleegd gevaar voor mezelf. juli 2009

*eindvonnis afwijzing RM aanvraag onder het mom bij gedwongen mishandeling zou ik gevaar voor andere bewoners zijn..Maar nee ik had teveel media aandacht en tot  de onterechte detentie van april 2012  dus bijna drie jaar later heb ik geen psyche-hater meer gezien.April 2012 probeerde Ggz psyche-hater Jeroen Soeteman van Arkin/GGZ mij op bevel van politie na 4 maanden onterecht in de laatste week detentie  middels weer RM aanvraag die gedaan werd door O.v.J Haarlem  in opdracht van burgemeester Theo Weterings van de Haarlemmermeer ,nogmaals detentie zou nog paar dagen zijn bijna 4 maanden in beperking en isoleercellen en toen die aanvraag. Nooit meer iets van gehoord. nu 15 maart 2014.

 

Cecile Gijsbers van Wijk GGZ.

IMG_0255

Afb0572

624651156_5_UAYA

Balie medewerker H.N. Louwis die een aanval deed op mijn camera met de tekst hier dat ding dan gooi ik hem kapot en op de achtergrond Preijde van de GGZ

Foto0852

 

 

O.V.J.  F.H.A. (Frances) Schlingeman-Hovig Haarlem die in 2003 naderhand tekende voor aanhouding met geweld en 68 dagen onterecht in detentie.

ook een schlingemann bij de brauw blackstone en westbroek advocaten amsterdam.

H.N. Louwis bedreigede mij dus met het vernielen van mijn camera, zie foto’s en  ook geluidsopname van= art285 bedreiging met misdrijf. En  wie was die mysterieuze vrouw die psyche-hater Paulan Starcke steeds dingen influisterde, het was een gesloten zitting en ze hoorde niet ter mijn verdediging. Ene W. Hengeveld heeft in februari 2013 mijn site’s bezocht, zou dat de Hengeveld zijn die Paulan Starcke aanhaalt in haar diagnose stelling?! Peter Hanneman uit Overveen vertelde bij  Rechter Ayal dat ik geen arbeidsverleden had. Hij had geconstateerd dat dat ook een waan van mij zou zijn, na overlegging van documenten van arbeidsverleden van 34 jaar waaronder  eigen bedrijf liep hij rood aan en stamelde euh dat had ik van politie maar gezien de bewijzen overlegd door de leef blijkt dat dus niet te kloppen! ook zou ik vuurwapen gevaarlijk zijn” had hij van politie gehoord” maar bewijzen daarvoor ontbraken en daar liep Peter Hanneman uit Overveen weer rood aan en stotterde hij: Euh ook nu heeft de politie mij weer foute info verstrekt! Toen ik hem bezocht bij zijn prive woning (riante villa en op de hoek van de straat de praktijk van zijn vrouw de kinder psyche-hater die aan klantjes kwam via GGz NH) riep hij: omdat de politie mij  foutief heeft ingelicht kunt u mij niet verantwoordelijk stellen. Ikke ik dakloos jij riante villa. En niet te vergeten de voormalig D-erectie van GGz  NH Toon Rutgers die mij in 2003 melde dat je aan verkrachting in politiecel door politie agent niets kon doen omdat dat nu eenmaal de cultuur van de politie  zou zijn,waar hij/GGz weer een uniek samenwerkingsverband mee heeft. Dat hebben we kunnen ervaren toen er een slachtoffer van Valiriusplein Amsterdam werd dood geschoten in politiebureau en Toon Rutgers uit Haarlem die  toen de benen nam naar Friesland waar hij nu directeur geneesheer is. Deze  BOA Prully uit Abbenes heeft grove laster en smaad over mij op papier gezet en zal daarvoor ook strafrechtelijk vervolgd moeten worden met de aantekening poging tot doodslag wat dat hield deze RM aanvraag in. Van 29 november 2011 tot 11 april 2012 heb ik onterecht in detentie door gebracht. En weer GGz NH die mij na detentie TBS wilde opleggen daarvoor schreef Jeroen B Soeteman onder nieuwe naam GGz= Arkin in opdracht van politie/OM naar de rechtbank, nogmaals zat in detentie op valse aangiftes, Op ….   schreef men nog in de krant dat men mij niet kon verwijderen van mijn vaste stek Hoofdweg 800 A 2132 MB  te Hoofddorp, maar op 10 november 2011waren er opeens valse/creatieve aangiftes tegen mij in elkaar gezet. Ook die kreeg ik via de media te horen.Maar PV’s of verhoren hadden nooit plaatsgevonden.Tot op de dag van vandaag heb ik ook geen vonnis ontvangen waarin staat wie ik zwaar heb mishandeld,er is ook nooit doktersverklaring overlegd . Heel simpel ik heb nooit iemand mishandeld! 15 september 2010 politie bericht in media dat ik overlast veroorzaakte bij woning van fraudeur,oplichtster,verduisteraar Lieta de Bruin ,op 29 november 2011 opgepakt omdat ik op 14 september 2010 opeens Lieta de Bruin zwaar mishandeld zou hebben, getuige Jeroen de bruin politieagent in opleiding en mede oplichter Cees de Bruin dit noemen ze creative PV”s van politie na het bewerken van mutaties oftewel valse aangifte,valsheid in geschrifte! Maar tot op heden weigeren ze mij vonnis over deze nooit gebeurde mishandeling  van Eykenhove / Bornholm medewerkster te geven. *later meer. Als Nederland een rechtsstaat zou zijn zouden alleen rechters mogen oordelen/veroordelen, Maar het OM/O.v.J en Advocaat generaal in mijn zaak Sacha Spoor en getrouwd met de Korpsbeheerder van politie Kennemerland Bernt Schneiders maakt uit wat voor de rechter komt en ff alles op een rijtje. In de loop der jaren aangeschreven met betrekking tot weigering van politie om mijn aangiftes door te sturen naar de rechtbank zoals het in een rechtsstaat zou moeten gaan. Want tot nu toe kan ik niet anders dan concluderen dat Nederland een nazi’s II politiestaat is. Amnesty. Reactie mevrouw wij hebben nauw contact met politie Nederland en politie Nederland zegt dat de rechten van de mens in Nederland onder hun verantwoording vallen en dat die dus ook worden nageleefd, wat u beschrijft wat u is overkomen zal dan ook niet plaatsvinden in het Koninkrijk der  Nederlandse Nazi’s. Korpsbeheerder politie Kennemerland Bernt Schneiders Burgemeester Haarlem ( getrouwd met Sacha Spoor advocaat generaal hof Amsterdam) Reactie: Euh hoop dat u het kunt bewijzen maar ik kan niets voor u doen, korpsbeheerder = een papieren functie zonder zeggenschap.Maar zijn bed maatje Sacha Spoor zorgt op 02 februari 2012 dat ik op bewijsbaar valse aangiftes  wordt veroordeeld. En Niet te vergeten Jaap POP. Rechtbank Haarlem Reactie: tot op heden geen reactie ontvangen, behalve tijdens de zittingen betreft valse aangiftes tegen mij dat politie verplicht is aangiftes in behandeling te nemen of te seponeren. ze willen maar niet geloven dat de politie  haar werk nier naar behoren doet.Hahaha maar rechters genieten nu eenmaal bescherming van politie in de rechtszalen dus zij erkennen al dat Nederland een politiestaat is sinds 1940 en daarom nemen deze rechter wat politie beweerd ook klakkeloos voor de waarheid aan en krijgt burger geen recht van spreken laat staan bewijzen te overleggen dat politie een ongeorganiseerde criminele organisatie is sinds 1940. Want laten we wel wezen in 1945 zijn er ook heel veel onschuldige mensen ter dood gebracht omdat politie jaja de zwarthemden zeiden  tegen de rechters en de rechters namen dat toen ook ook klakkeloos voor de waarheid aan ,dat het oorlogsmisdadigers zouden zijn, dat de politie toen alle bewijzen van hun nazi handelen weg veegde wordt nog steeds niet vermeld in de boeken over WOII.

 FB profiel foto Mark Marchand

NIET ONBELANGRIJK DE VERKLARING DIE PERS OFFICIER RECHTBANK HAARLEM  PETER VAN LELIE GAF OP AUDIO VASTGELEGD DOOR RTVNH aug 2010 DAT DE LEEF  HET  BRUTE VAGINALE ONDERZOEK DOOR MARK MARCHAND HEEFT ERVAREN ALS VERKRACHTING IS HAAR ERVARING. IS  VOLGENS POLITIE/OM GEWOON STANDAARD ONDERZOEK ALS ER HANDBOEIEN WORDEN VERMIST ALS VERDACHTE  OP DE RUG GEBOEID IN CEL WORDT GEGOOID! EN OOK DE SCHRIFTELIJKE VERKLARING DIE MARK MARCHAND OP STUURDE NAAR DE OMBUDSMAN ” TOEN IK  MARK MARCHAND DE LEEF VROEG WAAR DE HANDBOEIEN WAREN  GEBLEVEN ..RIEP ZIJ IN MIJN KUT KOM MAAR HALEN” EN ALS BIG GEREGISTREERD POLITIEAGENT HEB IK MIJ DUS TEN VOLLE AAN MIJN TAAK GEWEID, BEN DIEP GEGAAN MAAR HEB GEEN HANDBOEIEN IN DE VAGINA VAN DE LEEF GEVONDEN.DAARNA HEBBEN WIJ DE LEEF GEHEEL VOLGENS PROTOCOL MET PELOTON IN DE RUG GESLAGEN EN GESCHOPT EN HAAR MET HAAR BLOTE VOETEN OVER GLAS  PROBEREN TE JAGEN (maar zij dekte glas af met stuk zeil DAT ALS BED DIENDE) NAAR EEN VEILIGER CEL OOK MET CAMERA BEWAKING MAAR BEELDEN ZIJN VERNIETIGD OMDAT DE OPNAME NIET HET LANDSBELANG DIENEN, DAAR ZIJ EERDER IN DOODSNOOD VERKEERDE TOEN WIJ HAAR TOEN ZIJ GEBOEID OP DE GROND LAG  IN DE OGEN PEPERDE EN SCHOPTE EN SLOEGEN ZOALS HET PROTOCOL VEREIST BIJ GEBOEIDE OPSTANDIGE VERDACHTEN! Op 28 december 2012 is ook aangifte gedaan tegen Brigitte Hofstede wonende Graan voor Visch te Hoofddorp Betreft het doen van vals aangiftes,diefstal van geld en goederen,laster,smaad,bedreigingen tegen het leven gericht. Ook in deze zijn weer bewijzen middels sms’jes en getuigen aanwezig( waaronder de meldkamer van 112 Friesland) En 4 agenten die mij op de persoons van mij op beschrijving door deze Hofstede uit het publiek (120 personen) wist te halen die van de boot afstapten. Politie Friesland (leeuwarden/Dokkum) zal deze Hofstede ook vervolgen ivm het doen van valse meldingen/aangiftes via 112. En zal de kosten daarvoor verhalen op Brigitte Hofstede uit Hoofddorp. En niet de vergeten de vele nachtelijke moordpogingen Dat er met auto’s en motoren tegen mij aan wordt gereden vastgelegd door de camera’s die op het kruispunt Hoofdweg van Heuven goedhartlaan hangen! en eigengemaakte foto’s/video opname De politie heeft het te druk met kwitantie lopen voor het nep oranjehuis die ten tijde vanWOII haar medewerkers waaronder mijn Familie de Leef op de treinen zette naar Auschwitz en Sobibor, het gevangenenkamp waar het Nederlandse Rode-kruis  niet eens op bezoek ging omdat het al bekend was dat het doodskampen waren maar ook loste men de Nederlands ingezetenen in de moerassen voor deze kampen jaja uit de NS goederentreinen. En dan de zogenaamde onafhankelijke rechters die alles van de rijks politie nog steeds klakkeloos voor waarheid aannemen. Deze rechters doen bewust niet aan waarheidsvinding: Haarlem/Amsterdam/Nederlandse Antillen A.j. van der Meer  1947 Komt uit beerput politie/OM Leeuwarden procureur advocaat en zette advocaat Stratman uit het arrondissement Haarlem zodat hij mijn zaak niet kon bijstaan door terreur van  van der Meer en Linthorst. Esther de Rooij Vriendin Marianne Biezenaar en mw en jonkheer Mr. Roell Haarlem  J.H. Jacky Dubois  1956 Heemstede wordt vervolgd… M.J.M. Rino Verpalen 1951 Bloemendaal wordt vervolgd….. T.S.Roell 1952 Naarden, vrouw ook rechter  H.A.M. Roell Mulder Amsterdam/JHr.IR.W.G. Roell particulier secretaris Prins Bernard 40/42-jachtheer van de koningin, en daarom mocht ik geen inzage krijgen dus belangenverstrengeling& partijdigheid), en ook rechtsgang hoger beroep werd belemmerd door Roell en Linthorst.zie ook de rol van Familie E.E.van Tuyll van Serooskerken in Azie, Soerabaja 1940 (Mulder-Steenkamp) En is deze T.S. Roell ook Familie van de advocaat  E.W.Roell die de Greethofmans affaire in de doofpot kreeg?  Janssen politie rechter die het in 2009 niet nodig vond dat ik  en mijn toenmalig advocaat dagvaarding kregen om zitting bij te wonen om bewijzen te kunnen overleggen van de nazi praktijken van politie medewerkers Kennemerland, toen nog onder bevel B.R. Visser die uit zijn ambt werd gezet omdat hij bij de SOVA bewijzen had verduisterd en verantwoordelijk was voor de grove schendingen van de rechten van de mens binnen de gevangenissen in Irak waar hij hoofd was van de opleidingen van de bewaarders. Zie foto’s van die toen naar buiten zijn gekomen. Van deze in 2009 aangiftes was in 2012 bij het hof niets meer over maar door politie aangevuld met valse aangiftes. Flipse wordt vervolg…. J. Andel 1940  wordt vervolg…….. R.M.Flohil  1949 chef raad van State,maatje van Piet Hein Donner nu dat zegt genoeg. E.J. Keken 1963   En de zeer corrupte  O.v.J  J.G.  JUDITH Hendriks die ook poging tot moord /zware mishandelingten laste gelegd kan worden( heeft ook…. Familie)  Maar waarschijnlijk ingewerkt door Sacha Spoor. maar eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Zie Familie naam Hendriks 1940/2012. substituut ombudsman F.J.W.M. van Dooren voormalig rechter Rotterdam. 2 dagen in functie bij het college voor mensenrechten in Nederland  Mr.Ferdinand G Knaack   OvJ/Pedo Remmerts de Vries. zie rentmeester Kennemerland  hulp OvJ politie Kennemerland  worden later toegevoegd met foto’s hulp OvJ politie Kennemerland    ,,          ,, mr. Perrels J.J. die politie te hulp kwam en zich  zonder mijn toestemming en medeweten als mijn advocaat voorstelde om RM aanvraag zo door te drukken voor politie/OM Advocaten die bewust liegen en door een hiaat in de wet niet strafrechtelijk vervolgd worden: Beroepsliegers! mr.Marianne Biezenaar, abortuskliniek,jeugdopvang Spaarne Haarlem gelinkt met BJZNH  mr J Bol ook van Smithuijsen die weer een kadet is van Pels Rijcken en Drooglever de staats advocaten. mr Renate Busscher beroepslieger die ook leuke connecties heeft wordt vervolgd  mr.Dick Winters die ook voorzitter raad van commissarissen Rabo Bank regio Schiphol( de bank waar mijn vaders kluis is leeg gestolen) en manege eigenaar,advocaat gemeente Haarlemmermeer en Haarlem en betaalde toen hij in de avonduren werkte voor de KLM zijn medewerkers zwart uit. Ook wist hij ook voor elkaar te krijgen dat de huisadvocaat van de Rabobank de Brauw Blackstone Westbroek zich met zijn crimineel handelen ging bezig houden.  Ook bekend uit de corrupte paardenwereld . de doping sponsoren. mr.Vulpen bekende pedo vrijpleiter die mij na 8 mnd beloven en niets doen omdat hij dat van politie kennemerland niet mocht. Wat zouden ze van hem weten? mr.Maaike Faber  eerst klerk rekbank Haarlem zeg maar loop miep van rechter en toen kreeg ze dus gelijk van Roell kamerheer beatrix) Brauw Blackstone Westcbroek ook staats/pedo/oranje advocaten  mr.Sarin fout ingeschreven is ondeskundig betreft Nederlands recht  mr.Stratman is arrondissement Haarlem uitgezet  door deken linthorst met aantekening terugkeer ongewenst , op aanraden van A.J. van de Meer die in de zitting van Smithuijsenwiters en de vries tegen mij niet aan waarheidsvinding deed en Marianne Biezenaar op voorhand in het gelijk stelde betreft dat zij niet op de hoogte zou zijn van het fraudeleuze handelen van haar client Lieta de Bruin wat zij wel was gezien haar eerde uitlatingen en ook over haar prive contanten met de  O.v.J Sacha Scheiders Spoor en haar man Bernt Schneider korpsbeheerder politie Kennemerland mr.Parmentier orde van advocaten staat ook foutief ingeschreven bij juristenloket = ondeskundig betreft Nederlands recht daar hij weigerde ondanks toegewezen door het juristenloket iets voor mij te doen onder het mom niet mijn specialisme. En dat is dan lid van de orde van advocaten Haarlem en Den Haag mr.De klerk  is eng gelinkt met orde van advocaten en geen meester in het Nederlands recht. zie parmentier mr.RozeMeijer politie Flevoland is gelinkt met GGZ BOPZ inkomsten Waarnemend deken R.AC.G. Martens Thecla.M.Dams Orde van advocaten Haarlem emails volgen. O.v.J. K.P. Langendoen als O.v.J en Rechercheur politie Kennemerland/privedetective,paskamermoord O.v.J.  J.E. Hartjes( nu digitaal dossier specialist 2013 dagvaarding verzet) ivm digidossier)  wordt vervolgd inzake zijn drugs. Hulp O.v.J. en persvoorlichter  Politie Kennemerland Remmerts de Vries die later is niet is veroordeeld voor verkrachting van kinderen.( ach inteelt slachtoffer) Zoals in de papieren van de politie  bij rechtbank ingeleverd als bewijs diagnose stelling :integer politie Hoofddorp psycholoog& hulpverleenster M.M.M. Tuk Koek die later door rechters buiten Noord Holland is veroordeeld voor oplichting,fraude,diefstal en het onterecht uitgeven met Titel Drs psycholoog . Mogelijk maakt ze nu nog diagnose voor politie Hoofddorp. Deken orde van advocaten Haarlem Linthorst .gelinkt met Roell. Blokkeert  mensen omdat ik zo niet bij proces werd betrokken,alleen advocaat zou het woord/geschrift mogen voeren en zo heeft deze Linthorst  de rechtsgang belemmerd “Geen recht op verdediging slechts 1 partij aan het woord laten en dat klakkeloos voor de waarheid aannemen zijn nazi praktijken van rechtbank Haarlem/Amsterdam. 3X rechters bij het Hof Amsterdam die hun naam niet willen geven en ook het vonnis op mijn verzoek niet willen geven. Spookrechters en spookkvonnisssen die alleen bekend zijn bij politie ************************************************************************************************************************************************************ Hof 02 februari 2012 N.F. van Manen,J.M. Bruins,P.C. Kortenhorst voorzitter9voormailg O.v.J.) en griffier N. van Dijk en jaja Sacha Spoor Schneiders als opper O.v.J. advocaat generaal. Advocaat Generaal bij het Hof mr. S.M.L.M.Sacha Spoor vrouw burgemeester/Korpsbeheerder politie Kennemerland Haarlem Bernt Schneiders die eerder al dossiers van mij in haar prive woning heeft ontvangen en die ook regelmatig bij mij langs liep met de hond Rocky en toen ik op bankje van donkerhout te Haarlem woonde en zij zeg maar mijn achter buurvrouw ( Riante  dubbele villa’s) (advocaat Spoor de Brauw  Blackstone ook spoor)was riep ze geeft ook niet op he tegen haar man Bernt Schneiders die weer de papieren baas van politie is, ook hier weer belangenverstrengeling want zij ontlast  met liegen haar man dat hij mede verantwoordelijk is aan :verkrachting,marteling,oplichting,verduistering,diefstal,gijzeling,poging tot moord Ja familie hoeft niet tegen familie te getuigen maar zoals deze situatie dat vrouw  ervoor zorgt dat haar man niet strafrechtelijk vervolgd wordt gaat heel ver! Vonnnis  16 februari 2012 Alleen getekend door de duidelijk bevriende rechter van Familie Marchand  mr.P.C. Kortenhorst. N.F. van Manen en J.M. Bruins hebben dus niet ondertekent. (mogelijk ook in andere zitting verzoek van Marchands 4 eerdere aangiftes afgewezen toen M.P. Kortenhorst geen voorzitter is geweest en P.C. Kortenhorst heeft nu dus alleen kunnen vonnissen. Later meer details uit dit vonnis. detail Sacha Spoor heeft geen strafrecht gedaan. ************************************************************************************************************************************************************ Je kunt je eigenlijk afvragen is er in Noord Holland iets niet corrupt Maar in het hoge noorden kunnen ze er ook wat van.Zo wordt voormalig raadsheer van het Hof  Wicher Wedzinga amper strafrechtelijk vervolgd omdat hij 1 van hun is geweest en gedreigd heeft wel een een boekje daarover uit te geven, wat hij tot op heden nog niet heeft gedaan zodat hij ongestraft mag door gaan met zijn fraude/oplichting misleiding praktijken zoals het iemand van de rechtelijk macht eigen is. De aangifte van zijn ex vrouw inzake zware mishandeling en bedreiging verdween indertijd ook in de lade van het politiebureau ondanks dat zijn ex ook rechter is maar lager op de ladder staat als Wedzinga. En al de rechtszaken tegen Wedzinga liepen met een sisser af omdat hij ten ten van zijn daden ontoerekeningsvatbaar werd verklaard door bevriende psyche-hater maar hij zou ondanks zijn stoornis geen gevaar zijn voor de openbare orde . IK HEB ZO WA WA WA WAANZINNIG GEDROOMD. 🙂 euro Wallstreet-Bull Klopt het dat in de nabije toekomst advocaten niet meer zelfstandig mogen werken en zich verplicht bij een groep aangewezen door de dekens moeten aansluiten dit om de advocatuur zuiver te houden( lees controle te houden) in het landsbelang die niet van de waarheid is gediend dat grove schendingen van de mensenrechten  onder de deksel van het staatsbelang blijven.Net zoals B&W van gemeente  sinds 1940een beroeps geheim hebben van 75 jaar om schade claims te vermijden inzake genocide op haar eigen bevolking zoals tussen 1940/1945! Het  zoveelste bewijs dat Nederland geen democratie noch rechtsstaat is zoals wettelijk wel vastgelegd. Even vergeten democratie staat voor de mensen  in de WAAN laten dat ze mee mogen beslissen. Hoeveel Nederland/Joods ingezetenen waren er in 1940: Hoeveel Nederlands/Joods ingezetenen staan in de boeken van de toenmalige bezetter als overleden? Hoeveel zijn er uit de dossiers van Bad Arolson gefilterd? Mag het Eichmann dossier niet open omdat dat de waarheid over de samenwerking tussen  o.a Duitsland,Frankrijk, Nederland en de kwalijke rol van de VS naar buiten komt en dat schadelijk is of zoals de geleerde zeggen het dient het algemeen belang niet van de bestuurders dan! Klopt het dat  de meeste Nederlandse militairen niet in Nederland waren in 1940? Hoeveel  Nederland/Joods ingezetenen waren er nog in leven na 1945:( niet meegerekend zij die in de kuilen met ongebluste kalk waren gegooid door politie NL Hoeveel Nederlands/Joods ingezetenen staan  sinds dus als 1945 in het  Nederlands bevolkingsregister als vermist/verblijvende in het buitenland? Is het waar dat Nederlands/Joods ingezetenen die in Nederland al slachtoffer waren van Nederlandse nazi politie terreur verdwenen middels ongebluste kalk? Heeft de Nederlandse Nazi politie alle goederen/panden banktegoeden die zij van de Nederlands/Joods ingezetenen tussen 1940-1945 heeft gestolen onderling onder de korpsen verdeeld? ( Goudstikkercollectie werd door de staat ingepikt) Waarom zijn de meeste Nederlands/Joodse ingezetenen vermoord in Auschwitz en Sobibor? waren dit speciale NL kampen? Waarom is Sobibor plat gewalst in 1944 en waarom zijn de opgravingen die  half 2009 zijn gestart bij vondsten meteen weer stilgelegd? En hoe zit het met de ondergrondse tunnels bij Sobibor? Waarom zijn de graven van Nederlandse ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers  zoals politie SD’er nooit geruimd. Ligt er wel wat in? Hoe is het mogelijk dat het Softanon receptuur van Mengele op de Nederlands markt is gekomen? Waarom is  o.a. het NIOD dossier over de Familie  Donner tijdens WO II gesloten Waarom werd een politiefunctionaris aan het hoofd gezet van de onderzoekscommissie van de Velser affaire =SOVA (B.R. Visser) Die ook een heel foute rol had inals chef opleiding gevangen bewakers in Irak ja van die foto’s Hoe kan het  dat zoals door de  hihi politie academie zelf naar buiten  is gebracht  dat criminaliteit in de genen zit,het politieapparaat nog steeds (sinds 1940) een familie bedrijf is? Hoeveel dodelijke slachtoffers van politie geweld zijn er sinds 1945 tot 2012? 10.000x Warnsveld tuin der bezinning! Hoeveel natuurlijke doodsoorzaken in politie cellen sinds 1945? Hoeveel van deze natuurlijke doodsoorzaken waren bewezen verkrachter/moordenaar? Hoeveel van deze natuurlijke doodsoorzaken waren enkel verdachte van  de politie/OM? Hoe kan het dat en officier van justitie die een politiefunctionaris is uitmaken wat wel en wat niet bij de rechter komt voor beoordeling en mogelijk op zijn dringende verzoek veroordeling? EN DAARNA OPEENS RAADSHEER ZIJN P.C. KORTENHORST EN J.C. WESSELINK IN DE ZAAK IHSAN GURZ. Waarom telt de rechter een verklaring van een politie functionaris voor twee getuigenissen en wat de burger op burgereed spreekt maar voor 1 getuigenis? Waarom is het anno 2012 nog steeds strafbaar de Holocaust zoals beschreven vlak na WOII  in twijfel te trekken? Zijn er ondertussen niet voldoende bewijzen gekomen dat er op grote schaal aan geschiedenis vervalsing is gedaan door de sinds 194o NSB  EU bondgenoten? klopt het dat het ( Hitler plan) voor 1 Europa toch is gerealiseerd ondanks verzet van de bevolkingen? Hoe kan een O.v.J in deze Klaas Langedoen gelijktijdig een privé  detective zijn? zijn fouten met helm op paskamer moord. Hoe kan het dat een voormalig  Haarlemse politieagent petertje R de Vries kan beschikken over vertrouwelijke politie/OM informatie? Is het waar dat hij nog op de zwarte pay-rol van politie/OM staat? Hoe kan het dat een psyche-hater op de stoel van de rechter wordt gezet ondanks dat wetenschappelijk is bewezen  dat hun diagnoses slechts experimenteel zijn, en waar dus geen waarheidsgehalte  aan ten grondslag ligt? Mengele syndroom anno 2003 Hoe kan het dat een veroordeeld  Haarlemse pedofiel/rechter.eerstekamer-lid en advocaat Edward Brongersma na zijn straf voor kindermisbruik een lintje kreeg en wetten kon veranderen? Hoe kan het dat de privé  kindermisbruik-collectie van Edward Brongersma geheim is,en nooit strafrechtelijk vervolgd? Hoe kan een rechter onafhankelijk zijn als hij nevenfuncties heeft? Hoe kan het dat een rechter ook advocaat is? Hoe kan het dat de straat-politie ook fungeert als parketwacht binnen de rechtbanken? Hoe kan het dat de politiefunctionaris die meld misdaad anoniem oprichtte een huisvriend had die kinderverkrachter en moordenaar was  die hij in bescherming had genomen  en nadat die kinderverkrachter moordenaar voor de trein viel deze politie functionaris een functie binnen het Nederlandse IOC kreeg? Waarom is de hiaat in de wet dat advocaten bewust mogen liegen zonder strafrechtelijk vervolgd te worden nog niet aangepast? Hoe kan het dat psyche-haters die sinds 1940 op persoonlijke titel experimenteren met de dood tot gevolg nooit strafrechtelijk worden vervolgd? Hoe kan het dat psyche-haters o.a. LSD,XTC en ritalin op de markt brengen alleen voor experiment? Hoe kan het dat psyche-haters anno 2012 nog steeds experimenten meer dwang ECT en de cijfers over de dodelijke afloop daarover niet hoeven te melden. En nog mensonterender,grove schending van de rechten van de mens, hoe kan het dat een ministerie van justitie deze  ECT  folteringen/moorden heeft erkend als medisch handelen! ? Gas te duur nu de nutsbedrijven aan het buitenland verkocht zijn? Het kan het dat een NSB telg (Alexje)nu nationale Ombudsman is? Ha en is Erik F.W.H. van Emster voorzitter raad van rechtspraak zijn volle neef? En samen zitten ze in het sinds 2012 in Nederland college voor de rechten van de mens en tante Brenninkmeijer die een rechtstreeks lijntje naar het Vaticaan heeft. Is het waar dat het Nederlandse en Franse leger na 1950  genocide hebben gepleegd op de Surinaamse bevolking  en hele dorpen hebben plat gebrand in Suriname? Hoe kan het dat een huisgenoot in een jeugdinstelling verantwoordelijk zou zijn voor de verkrachting  van een mede huisgenoot door een hulpverlener binnen deze instelling? 50% zou kinderen onderling zijn en 50% verkrachting is door hulpverleners! Hoe kan  dat de indertijd  het grootste kindermisbruik schandaal in Zandvoort,ondanks alle bewijzen door politie Kennemerland in de doofpot is gedaan? Klopt het dat bij de Zandvoort kindermisbruik affaire te veel rechters,politici en politiefunctionarissen waren betrokken en daarom de deksel op de beerput? O.v.J. Henk van Brummen Haarlem/Schiedammer-parkmoord/Den Haag! Klopt dat Ihsan Gurz  aan het door door politie  Kennemerland  gebruikte geweld is overleden? Klopt het dat politieagent Fred Buffing  K9 een valse verklaring heeft afgelegd over de toedracht wat na videobeelden moord bleek te zijn op Michael Koomen? Klopt het dat politie Nederland KGB methodes gebruikt inzake zogenaamde mutaties? De vragen over politiebureau Hoofddorp zal ik later stellen en toelichten met foto’s. Hoe kan het dat Robert (M) Mikolsen niet per verkrachting 84 keer kind misbruikt is veroordeeld, gelden hier niet de mutaties als optelsom! Waarom spreken de huidige psyche-haters( Peter Hanneman)Afb0766 over Finkesiepe als een psyche-hater die slechts voor onzedelijke handelingen is veroordeeld en niet als collega verkrachter? Klopt het dat zeg maar GGz Heiloo in 1940 massaal ECT’s toepaste op de geen Hitler fans? (zijn net kameleons ) KLopt het dat ECT mishandelaar van Kennmergasthuis te Haarlem er vanuit gaat dat ECT niet meer schadelijk zijn omdat ze nu groen stroom gebruiken? Moet een psyche-hater niet melden dat alles wat je zegt of hun vinden dat jij zegt tegen je gebruikt kan worden? Is de president rechtbank Amsterdam Carla Eradus voormalig jurist van het PBC en getrouwd geweest met de vaste psyche-hater van prins frisco ( vandaar de doorverwijzingen na PBC a € 50.000 per onderzoekje. Klopt het dat de huidige ambassadeur  mevrouw Levi-Hartog van de VS in Den Haag een telg is van Nederlandse  zionisten die vlak voor WOII vluchten naar Suriname en van daaruit naar de VS en dan nu VS ambassadeur in Nederland. Ben blond maar wat klopt hier niet aan! Hoe kan het dat je als rechter benoemd wordt voor het leven je daarna de advocatuur weer ingaat? Want dan heb je duidelijk voorkennis van het corrupt handelen van de rechtelijke macht en bevindt je je in een machtspositie als je dan advocaat de rechtbank ingaat omdat je weet hebt van het  corrupt handelen van rechters en daarom zullen rechters deze advocaat in het gelijk stellen om het even in wat voor een zaak hij daar staat als raadsman. Heb het dan over o.a. de advocaten van de Brauw Blackstone en Westbroek,Smithuijsen winters en de Vries en Pelsrijk drooglever en Fortuijn! maar er zijn er veel meer Kijk ook eens naar de Roell Clan en hun belangenverstrengeling met het NSB koningshuis sinds 1939. wordt natuurlijk vervolgd! Met meer details en over Niet dat wij ons concreet kunnen herinneren opvolger van 40/45 wij wisten van niets en spraken dat in het duits over: D.G.Rodermond, E. Posthuma, O.Steijnis ,C.C.Ulder, M.C.J.Marchand ,L.Christie, B.J.Dubbeldam, S.J.M.Sprengers,B. Jansen, R.J.W.Kroeb, J.C.Toten, A.H.Kiewiet, J.J.Wollaarse, P. van der Laarse, A.Fokker,E.L.Klaver,N.van Rijn, M.Kruisselbergen, M.Visser,M.Soeleman, M.W.Schuurman,B.C.Spee, R.W.Govers,M.J. van Veenenedaal ,M.Borst,A.J. Pannekoek ,J.f. van der Hulst, B. van Eck, V.M.Korthof, B.C.Mittertreiner, S.N.van Beusekom, G.S.K. El Toukhy, R.L. Smak, A. Schut, A. Van Kempen, A.Blanken, H.Pathuis, A.M.Wijsman, H.Heijstee, J.Brouwer.J.J.M. Maes,P. van der Vis,H van Schaik,Paul de Rooij,Natascha Spui, A. Betue,Aimee Koridon.R.A.J. Oudhuis,M. van Broeck, Dick Mesman, de Munck uit Beverwijk,R.vd Linde, Stut,Kreeft,Hessels,Evy Elschot en Janine vd berg, I.J. walman N.W. Munsters,J.J.W. van der Weijden,J.F. Verschuren, H.A.M. Bakker,P.H.J.Vanettie,B.Geurts,L.Huisman, A.Kroes,wordt binnenkort verder aangevuld met foto’s etc.

Sterel notarissen J.C.M. Brink,C.A Koert. Wat is de enge link van psyche-haters met de rechtelijke macht. Bijvoorbeeld: Carla Eradus en haar partner psyche-hater PBC. bizarre inkomsten die worden gemaakt door opdrachtgever politie/OM. Heel eng dat als je niet strafrechtelijk bent te vervolgen de man van o.a. de president van de rechtbank of de vrouw van de korpsbeheerder van politie (O.v.J.) hun vrienden €€€€€ toespelen en samen weer verdelen. Haha geen opleiding en of ambitie dan werk je voor politie. Angst maar wel €€€ ambitie dan doe je een rechtenstudie en (werk) je ook voor Nazi II OM/politie trouw aan de kroon! het volk kan de kolere van clan C&A krijgen laatste waanvraag= Hoe kan het dat zij die de Nederlandse wetten behoren te handhaven zichzelf boven die wetten hebben geplaatst? jaja sinds 1940.

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s